ISA Cloud

Thay đổi cụm: ISA Cloud

Tên Đơn Giá / Tháng

CPU (Core)

CPU (Core) Intel V2 sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 2,78 đ/1 Phút.

CPU v2 đi kèm với RAM DDR3 1600 MHz. Muốn tạo server chạy CPU v2 vui lòng chọn Placement Intel v2 khi khởi tạo.

CPU (Core) Intel V4 sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 4,73 đ/1 Phút.

CPU v4 đi kèm với RAM DDR4 2133 MHz. Muốn tạo server chạy CPU v4 vui lòng chọn Placement Intel v4 khi khởi tạo.

CPU (Core) Intel V3 sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 4,17 đ/1 Phút.

CPU v3 đi kèm với RAM DDR4 2133 MHz. Muốn tạo server chạy CPU v3 vui lòng chọn Placement Intel v3 khi khởi tạo.

CPU (Core) Intel Gold sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 5,57 đ/1 Phút.

CPU Gold đi kèm với RAM DDR4 2666 MHz. Muốn tạo server chạy CPU Gold vui lòng chọn Placement Intel Gold khi khởi tạo.

RAM (GB)

RAM (GB) DDR3 1600 MHz sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 1,40 đ/1 Phút.

RAM DDR3 1600 MHz đi kèm với CPU v1 và v2

RAM (GB) DDR4 2133 MHz sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 2,23 đ/1 Phút.

RAM DDR4 2133 MHz đi kèm với CPU v3 và v4

RAM (GB) DDR4 2666 MHz sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 2,78 đ/1 Phút.

RAM DDR4 2666 MHz đi kèm với CPU Gold và Platinum

Traffic Volume (GB)

Traffic trong nước tính từ server đi ra ngoài. Nếu server của bạn chạy rất nhiều traffic, hãy sử dụng VietnamCDN.com để tăng tốc độ, tiết kiệm chi phí và giảm tải cho server.

Traffic trong nước tính từ ngoài đi vào server.

Các dải IP không tính tiền traffic: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 & 172.16.0.0 - 172.31.255.255 & 10.0.0.0 - 10.255.255.255

Các dải IP không tính tiền traffic: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 & 172.16.0.0 - 172.31.255.255 & 10.0.0.0 - 10.255.255.255

Public IP (IP)

Public IP (IP) IPv4 sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 9,26 đ/1 Phút.

Storage (GB)

Storage (GB) Tier0 Enterprise HDD Cold sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 0,0400 đ/1 Phút.

Storage Tier0 Cold phù hợp với việc lưu trữ lớn và ít truy xuất ... Muốn tạo ổ cứng Tier0 Cold, vui lòng chọn Tier0-Ent-HDD-Cold khi khởi tạo server.

Storage (GB) Tier0 Enterprise HDD Warm sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 0,0500 đ/1 Phút.

Storage Tier0 Warm phù hợp với việc lưu trữ lớn nhưng vẫn truy xuất thường xuyên ... Muốn tạo ổ cứng Tier0 Warm, vui lòng chọn Tier0-Ent-HDD-Warm khi khởi tạo server.

Storage (GB) Tier1 Enterprise SSD Hot sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 0,1200 đ/1 Phút.

Storage Tier1 phù hợp với các ứng dụng cần hiệu suất lưu trữ mạnh mẽ như server database, application, ... Muốn tạo ổ cứng Tier1, vui lòng chọn Tier1-Ent-SSD-Hot khi khởi tạo server.

Storage (GB) Tier0 Enterprise HDD Default sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 0,0400 đ/1 Phút.

Storage (GB) Tier2 NVME SSD Hot sử dụng dưới 15 ngày sẽ tính giá 0,2400 đ/1 Phút.

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Các server mới tạo ra sẽ được tính tiền theo từng phút sử dụng và tối đa không quá giá của 1 tháng.

Các tài nguyên khi không sử dụng nên được tắt đi (server off) để tiết kiệm chi phí (coming soon)

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để tiếp tục đăng ký dịch vụ!

Đăng nhập hệ thống

Đăng ký tài khoản mới

Có thể dùng đăng nhập vào hệ thống

  • Số điện thoại thể dùng đăng nhập vào hệ thống
  • Vui lòng nhập chính xác số điện thoại của bạn theo đúng định dạng 0908999999 hoặc 84908999999
  • Hệ thống sẽ tiến hành xác thực số điện thoại qua tin nhắn hoặc qua Zalo
  • Khi chưa xác thực số điện thoại tài khoản sẽ bị hạn chế đăng ký dịch vụ